מפת מסלול 21 ק"מ
מפת מסלול 10 ק"מ


מפת מסלול 5 ק"מ
מפת מסלול 1.8 ק"מ עממי (ללא מדידת זמנים)